Hizmetler

CROTURK, çok uluslu klinik çalışmaların yönetimi başta olmak üzere, SAKDER üyesi bir Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu olarak İKU (İyi Klinik Uygulamalar) prensiplerine uygun olarak Türkiye'de hizmet vermektedir.

Takımımızın bir üyesi olmak ister misin?