Tıbbi Yazım

Klinik geliştirme çalışmalarının büyük başarısı bilgilendirilmiş gönüllü onam formu (BGOF), olgu rapor formu (ORF) vb. gibi nitelikli dökümantasyonlara bağlıdır.

Çeşitli klinik çalışmalara esnek, kaliteli medikal yazım ve dökümantasyon çözümünü istenilen tüm şekil ve genişletilmiş detaylarla sağlıyoruz.

Medikal yazım hizmetlerimiz:

Çalışma tasarımı ve çalışma sinopsisi oluşturulması

Çalışma Protokolleri ve Olgu rapor formu

Gönüllü onam formu

Yerel dillere ORF, BGOF ve protokol çevirileri

Makaleler için özet yazımı ve Makale Yazımı

Kongreler için medikal poster yapımı

Etik kurul ve Sağlık Bakanlığı dökümanları çevirisi

İstatistiksel analiz

TOP