Tıbbi Yazım

Klinik geliştirme çalışmalarının büyük başarısı bilgilendirilmiş gönüllü onam formu (BGOF), olgu rapor formu (ORF) vb. gibi nitelikli dökümantasyonlara bağlıdır.

Çeşitli klinik çalışmalara esnek, kaliteli medikal yazım ve dökümantasyon çözümünü istenilen tüm şekil ve genişletilmiş detaylarla sağlıyoruz.

Medikal yazım hizmetlerimiz:

Çalışma tasarımı ve çalışma sinopsisi oluşturulması
Çalışma Protokolleri
Olgu rapor formu
Gönüllü onam formu
Yerel dillere ORF, BGOF ve protokol çevirileri
Makaleler için özet yazımı
Makale yazımı
Kongreler için medikal poster yapımı
Etik kurul ve Sağlık Bakanlığı dökümanları çevirisi
İstatistiksel analiz

Takımımızın bir üyesi olmak ister misin?